Zasady dobrych praktyk KPF

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF)

Efimea SA jest członkiem Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców powstała 27 października 1999 roku i skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, zarządzających wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej.

Więcej informacji nt. Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce znajdziesz na www.kpf.pl

Zasady Dobrych Praktyk

Zasady Dobrych Praktyk, to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Pełną treść zasad można znaleźć klikając w link tutaj.

Jako Członek Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF) raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki KPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Poniższy certyfikat potwierdza, że przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym

Będąc Członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy nasz klient może zgłosić swoją skargę lub zażalenie do Komisji Etyki KPF.

Trybu i zasady składania do Komisji Etyki KPF skargi na możliwość naruszenia ZDP przez Członka KPFa można znaleźć, klikając tutaj.